Kezdőlap
Települések
Szajol
Szászberek
Szelevény
Szolnok

SZOLNOK

Honvédemlékmű
A Szabadság téren áll a szolnoki csata emlékét őrző emlékmű. 1868-ban készült el Gerenday Antal szobrászművész mészkő plasztikája, mely 1919-ben és 1944-ben is súlyos sérüléseket szenvedett. 1985-ben felújították; az így látható kőfaragás Benke Zoltán szobrász által készített másolat. A mű tetején az egyik oldalon Magyarország címere, a másik oldalon Külső-Szolnok megyéé, cserkoszorúval díszítve.
A Külső-Szolnok megyei Honvédegylet felirata a Tisza felőli oldalon:
"A HAZA SZABADSÁGÁÉRT A SZOLNOKI CSATA-TÉREN MARTIUS 5. 1849
ELESETT HONVÉDEK EMLÉKÉRE A BAJTÁRSAK ÉS A HÁLÁS HONFIAK ÉS LEÁNYOK
MDCCCLXVIII."
Az északi oldalon ennek a szövegnek a latin változata található.

Honvédemlékmű
Gerenday Antal szobrászművész sérült kőszobra a Művésztelep parkjába került; itt a csonkatorony előtt áll.
(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

1848-as honvéd síremlék
A szabadságharc hősei e 6 méter magas gránit obeliszk alatt nyugszanak a Körősi úti temetőben. A "Gerenday A. és Fiai" kőfaragó cég alkotása a régi temetőből átszállított hamvak új nyughelye felett áll. Az emlékoszlop leleplezésére 1898. március 15-én került sor. A város nevében Kludik Gyula polgármester vette át a szobrot. 1988-ban a Gyenes György Határőr Klub, a határőrség és a Killián György Repülő Műszaki Főiskola közreműködésével újította fel a város vezetése.
"Csatájuk a védelmezett Népjog csatája volt, Melyet a szent jog szent kötés Ellen zsarnok tiport"
"A SZOLNOKI CSATÁBAN ELVÉRZETT HŐS HONVÉDEK EMLÉKÉNEK EMELTE: A KEGYELET 1898. MARTIUS 15-ÉN"

Szolnok001

Damjanich-emlékmű
A Művésztelep előtt található szoborcsoportot 1912. május 19-én leplezték le. Több mint 10 éven át gyűjtötte a Szoborbizottság az emlékmű elkészítéséhez szükséges adományokat. Az adományozók sorába tartozott Damjanich özvegye, Csernovics Emilia is. Gondos Imre tervei alapján Radnai Béla szobrász-tanár készítette el a négyalakos szoborkompozíciót carrarai márványból. A mű azt a jelenetet ragadta meg, amikor a tábornok vörös sipkásai élén bevonul Szolnokra. A diadalív közepén az katonai kitüntetés látható, melyet a csata vezére Kossuth Lajostól kapott a Szolnoknál kivívott győzelemért. A talapzaton Damjanich neve olvasható.

szolnok023

Damjanich-szobor
Győrfi Sándor kő mellszobra eredetileg a Verseghy parkban állt, a Damjanich uszoda épülete mellett.
1999. március 15-én avatták fel új helyén, a Damjanich János Múzeum épületében.
(Kósa Károly felvétele- VFMKMI)

Szolnok022

Damjanich-emléktábla
A Damjanich János Múzeum belső udvarában 2006. március 15-én leplezték le a kézdivásárhelyi szobrász, Vetró András domborművét. A Szolnokért Egyesület adományozta az emlékjelet a múzeum számára.
(Kósa Károly felvétele- VFMKMI)

szolnok019"

Kossuth-emléktábla
A Városháza falán emelt márványtáblát 1950-ben állíttatta a Szolnok Városi Tanács annak emlékére, hogy alföldi toborzó útján, 1848 őszén e helyen tartott beszédet Kossuth Lajos.
(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

szolnok30

Kossuth-szobor
1994. március 18-án avatták fel a Városházával átellenben Kő Pál szobrászművész alkotását. A szobor azonban számos támadásnak lett kitéve, így elmozdították. A 2008-ban felújított Városháza aulájában állították fel újra.

szolnok025

Aradi vértanúk emlékműve
A Szolnoki Galéria Baráti Kör tagjainak köszönhető a Zagyvaparti sétányon kialakított emlékpark. A 13 aradi vértanú portréját ábrázoló faragott oszlopok Fehér Tibor fafaragó alkotásai. Az emlékparkot 1991. október 6-án avatták fel.
(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Aradi vértanók-emléktábla
Girnt Vilmos domborműve (1999): az "aradi tizenhármak" mellett Batthyány Lajos miniszterelnök, Kazinczy Lajos és Ormai (Auffenberg) Norbert ezredesek portréját jeleníti meg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.

szolnok26

Kopjafa
A Fiumei Úti Általános Iskola udvarán Szabó Béla szobrász-tanár kopjafája emlékeztet a szolnoki csatára.
(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

szolnok027

A szolnoki csata emlékoszlopa
A Balogh Béla utca 14. szám alatt álló épület udvarán 1992. március 5-én leplezték le Hegedűs József fafaragó kopjafáját, melyet Kőszegi Karolina zománcképei díszítenek. Damjanich-portré és egy csatajelenet illusztrációja mellett Bajza József versének zománcba égetett sorait olvashatjuk.

szolnok20

Emléktábla
A Lengyel Légió utcában a 150. évfordulón leplezték le a helyi lengyel kisebbségi önkormányzat által állított magyar-lengyel nyelvű emléktáblát (1999):
"AZ 1849. MÁRCIUS 5-I SZOLNOKI CSATÁBAN RÉSZT VETT LENGYEL LÉGIÓ HŐSEI EMLÉKÉRE"
(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Lengyel légió emléktábla
Szintén a Lengyel Légió utcában az 1848-as szolnoki csatában résztvevő lengyel katonák hősies helytállásának emlékére a megyeháza falára emléktáblát helyeztek el, mely Józef Wysocki tábornok portréját ábrázolja. A táblát Joanna Stempinska lengyel nagykövet asszony avatta fel 2007. március 2-án.

Szolnok024

Vidasits Ede-emléktábla
A Magyar Honvédség tábori főlelkészének emléktáblája a Vártemplom falán. A jászóvári kanonok a 1849-ben, a szolnoki csata idején szolgálta a katonákat.
(Kósa Károly felvétele- VFMKMI)

szolnok019

Petőfi Sándor-emléktábla
A Tudomány és Technika Háza épületének falán 1948-ban avatták fel a márciusi ifjak és a költő emlékére.
(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Petőfi Sándor-emléktábla
A Kertvárosban, az egykori általános iskola épületében 1973-ban felállított emléktábla.
(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

szolnok017

Petőfi Sándor-emléktábla
A Petőfi úton a Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola falán található dombormű. Az 1973-ban önálló intézménnyé vált 633. számú Petőfi Sándor Ipari Szakmunkásképző Intézet állíttatta névadója tiszteletére.
(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

szolnok021

Indóház
1849. január 1-jén a Pestről Debrecenbe igyekvő honvédsereg Szolnokon tartott pihenőt. A vasúton szállított hadiszert és a költöző kormányhivatalok felszerelését szekerekre rakták át. A vasúti indóház épületében pihent meg erre az éjszakára Kossuth Lajos és kísérete.
(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

szolnok021

Partos kápolna
Jelentős szerepe volt a kis templomnak 1849. március 5-én, a győzedelmes szolnoki csata napján. Jókai Mór is többször megemlíti A két menyasszony című elbeszélésében: "a nyugati részen egy dombra épült kápolna, mely egyetlen emelkedett hely az egész síkságon." A csata kezdetekor "középütt jött a szegedi zászlóalj, többnyire kaszákkal fegyverzett újonczhad. A Tisza felől a vörössipkások s a kápolna felől a huszárság egész tömegben." Kicsivel később: "amott a kápolna felől foly legiszonyúbb hévvel az ütközet. Négyszögben áll ki a síkra egy ezred határvadász, mit szilaj rohammal támad meg a huszárság egész tömegével. Kétszer visszaverik, harmadszor megtörik a négyszög, a paripák a szuronyok közé rohannak s egy percz alatt szétszórva, elgázolva rohan a kápolna sánczainak a rendvesztett csapat. Ott megtorlik, vele egyszerre érnek az ágyúkhoz üldözőik, egy kanyarulattal el vannak vágva a városba visszavonulhatástól, rendetlenül felbomolva rohannak azután, merre még utat látnak..."
(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

szolnok021

Malomszögi Zagyva-híd
1849. március 5-én a tavaszi hadjárat egyik jelentős győzelmének számító szolnoki csata döntő mozzanatai játszódtak le a híd környékén.
(dr. Imre Lajos ecsetrajza)

szolnok31 szolnok32

Centenáriumi ünnepség, 1949
A szolnoki csata 100. évfordulója alkalmából szervezett városi ünnepség a Városháza előtt a Kossuth téren. 1949. március 6-án Szolnok városa csapatzászlót adott az 1. Honvéd repülő kiképző osztálynak. Ez az egység képezte a későbbi repülőtiszti főiskola magvát, ez a zászló vált az intézmény első csapatzászlajává.
(Béler Gyula felvétele)