A SZABADSÁGHARC A MŰVÉSZETBEN
szolnok010
A szolnoki ütközetből menekülő cs. kir. tüzérség
1849. január 22-én
  cibakhaza003
Az 1849. február 24-i cibakházi csata emlékére
Leiningen-Westerburg Károly portréjával (1999)
Lukács János festménye
 
szolnok006.
Szolnoki csata (részlet). Kőnyomat
 
szolnok003
Szolnoki csata 1849. március 5. Kőnyomat
 
szolnok004
Charles de Fer festménye
 
szolnok005
Henrich Gerhardt festménye
 
szolnok009
Than Mór festménye
 
szolnok008
Chiovini Ferenc alkotása
 

  Bajza József: Szolnok mellett
 
Szolnok mellett, a Tiszánál,
Damjanics dicső vezér áll,
És előtte a sereg,
Melylyel a rácz pártütőket,
A hon ellen felkelőket,
Több csatákban verte meg.
Véres harczból most j övének;
Hangja víg a hadzenének,
S győzedelmet hirdető;
Mondják: e nagy ütközettel
nyolcz ezer német veszett el,
s Szolnok tája vérmező.
 
Nézni szép az átmenőket
A midőn üdvözli őket
Nyájas szókkal a vezér;
Öntudatban mint lobognak
Arczaik büszkén azoknak,
kikhez szól vagy kit dicsér.
 
Új csapat megy most előtte,
S ím, ő csákóját levette,
S a csapat míg elhaladt,
Tisztes fője elfedetlen.
nem maradt szem könnyezetlen,
ily nagy ünnepély alatt.
 
"Nektek hálát hol találjak,
Legvitézebb zászlóaljak,
harmadik s kilenczedik?
Mind oroszlánok valátok,
Ellenségeink e csatátok
Emlékökbe véshetik."
 
"Egyenként megérdemelné
Mindenik, tisztté emelné
Őtet hadvezér szavam;
Ámde akkor tönkre menne,
Villámától fosztva lenne,
Vészeket hordó hadam."
 
Egymástól el nem szakadtok,
És, miként eddig, maradtok
Mindig győzhetetlenek;
Kiknek rettentő nevére
Megfagy az ellennek vére,
S rácz és német szív remeg.-
 
Így szólt a vezér. Szavára
Villog minden szem sugára, S a hadból ily szó riad:
"Honszabadság a mi bérünk!
Vígy halálra bár, vezérünk
Nekünk szent törvény szavad!"

Illyés Bálint: A szolnoki csata emlékére (részet)
...
Kik voltak ők? Elmondjam nektek?
Minden tavasz fuvalmait!
Hősök! Kik egy eszmének éltek:
Szétzúzni e hon lánczait!
... A nemzet-szív fellángolása,
S hő dobbanási voltak ők!
Ez gyújtva bennük lángolásra,
Villámként: lelket és erőt!
S oh hogyha láttad, küzdve őket
Lelkesülés lánginál,
Midőn magasb-magasabra nőttek
S előttük megállt a halál
S ők a babért mosolyogva tépték,
Mint a virágot, a csatán:
Mesés időknek visszatértét
Láttad!... Vagy álmodtál csupán?
Nem! Ez nem álom!...Im a Zagyva
Hulláma is róla beszél!
S hírök, nevök tova ragadja
A sík mezőn az esti szél.
...Úgy tetszik, mintha az "Előre"!
Ajkukról most is zúgna itt!
S a gőgös ellent-futva tőle-
A habok csak nyelik..., nyelik!
Dicsőségünknek hírmezejére.
Te harczi sík beszélj nekünk!
...

szolnok007
Damjanich János
Chiovini Ferenc alkotása
muveszet01
Nemzetőr (torzó)
Jász Múzeum
 
muveszet02
Népies Kossuth-tányér
Jász Múzeum

Szól Damjanich: Ezer kartács, bomba!
Győztünk fiúk, álljatok csak sorba.
Harcoltatok, mint az oroszlánok
Tisza melett,
Zagyva mellett -
Büszke vagyok rátok!
 
Éljen az én két szép zászlóaljam!
Diadalmi énekét hadd halljam.
Csak azt tudnám, melyik a vitézebb:
A harmadik
Vagy a kilencik
Vagy az isten tudja, melyik, melyik a vitézebb.
 
Ejnye, ejnye, kis piros sapkásom,
Köpönyeged lyukas, amint látom.
Osztrák golyó lyukat ütött rajta.
Nesze fiam, egy érdemjel,
Kossuth küdte szeretettel:
Ez majd betakarja.
 
Én Istenem, mennyi vitéz gyerek!
Soha ennyi lukas köpönyeget.
Nincsen elég érdemjelem;
No, majd sorba megölelem;
Szívem betakarja.
 
(Népdal. Gyűjtötte: Dégh Linda. Adatközlő: Erdei Gábor Tiszanagyréve, 1947)